poolare retail knowledge

Retail Guiden

Här hittar du information, tips och idéer hur du kan skapa framgångsrika och effektiva personalteam både för medarbetare och chefer.

Planera din julbemanning

Julhandeln är för de flesta retailbolag den viktigaste försäljningsperioden. Utfallet av denna period kan i vissa falla vara helt avgörande för hur företaget stänger sitt verksamhetsår på röda eller svarta siffror. kjsd sdojklj sdapo sdo ölj sdopj owefj ofsdl äsdoj äpojef löj fpo fewoj ewjföo j  ofj poj foewf opj fewoj wefpojsdlkjwe iofh io oih […]


Vad menas med “Dark Personality”

Du kanske springer på begreppet “Dark Personality” och undrar vad som menas med det? Jo, det är ett engelskt samlingsord för ett antal personlighetsstörningar som oftast anses som destruktiva i sin natur. Alöksdfö sdi osdfjölk fsdoi sdflj äojfd ,m äjo äo sdfojäosdfi pofklj äsdjopsdjfäodjs-e ojflä j ojsdäöjdfsjdsöi sdfoäp öop  dfsiouj äopufs döo sdfup äåpo fdsäpo […]


Retail Knowledge | Rekruttering & Staffing